_41912464_lavaap

Musibah dan Kenikmatan

 بسم الله الرحمن الرحيم

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :

قال ابن تيميَّة رحمه الله : “مصيبةٌ تقبل بها على الله، خيرٌ لك من نعمة تنسيك ذِكر الله

“MUSIBAH yang membuatmu mendekat kepada Allah lebih baik daripada KENIKMATAN yang membuatmu lupa mengingat-Nya.

W :love:  AL-WAFA’