ADAB GURU

Pengakuan Penuntut Ilmu

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengakuan Seorang Murid (Penuntut Ilmu)
Pertama-tama yg harus dilakukan oleh seorang murid ketika ia ingin berjalan di jalan الله SWT  adalah meluruskan kembali pertaubatannya kepada الله S WT dari seluruh dosa, ( baik besar maupun kecil)

Seandainya ia memiliki tanggungan dengan seseorang maka ia harus melunasinya dan jika tidak sanggup maka ia harus meminta kehalalannya kepada yang bersangkutan.

Karena siapa saja yang masih memiliki tanggungan dengan hak adami maka ia tidak akan mungkin dapat berjalan menuju yang hak.

Seorang murid juga harus selalu memberikan pengakuannya dihadapan Allah Swt dan merasa bersedih bahwa ia adalah seorang yang lemah dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetaplan الله SWT.

Karena الله berfirman:

“Ana ‘inda Al-Munkasiroti Quluubuhum Min Ajli”

Yang Artinya : ” Sesungguhnya Aku Bersama dengan Orang yang Hatinya Selalu Menangis Karenaku ”

Seorang murid harus menjaga dirinya dari dosa-dosa yang paling kecil. Terutama yang besar. Bahkan tingkat ketakutannya harus melebihi ketika ia dipaksa meminum racun.Itu semua karena,maksiat langsung menyerang hati manusia. Sedangkan racun hanya menyerang jasad manusia.

Hati manusia lebih mulia untuk dijaga daripada yang lainnya.

Allahumma Ya Muqollibal Quluub, Tsabbit quluubana ‘ala Diinika wa Thoo’atika. Aamiin.

(Risalah Adabu Suluuki al-Muriid Lil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad)

Muh Fakhruddin shofi

We :love: AL-WAFA’

Tinggalkan Balasan